Villkor

GOKART EUROPE B.V.

 1. Allmänt
  1. Följande definitioner gäller i dessa allmänna villkor:
   GoKart: företaget GoKart Europe B.V., etablerat i Oosterhout, registrerat vid Handelskammaren i Utrecht under nr 20140771, som erbjuder, säljer, hyr och utför aktiviteter eller tjänster.
   Kund: den andra parten i GoKart i ett avtal eller åtgärd som avses i föregående stycke.
  2. Dessa allmänna villkor gäller alla kommunikationer, erbjudanden, tjänster och avtal enligt vilka GoKart säljer, hyr, tillhandahåller tjänster eller utför arbete.
  3. Avvikelser från dessa allmänna villkor gäller endast om och i den mån de uttryckligen bekräftas skriftligen av GoKart. Köpvillkor eller andra kundvillkor accepteras inte av GoKart och förblir inte tillämpliga.
 2. Erbjudande
  1. Alla erbjudanden är icke-bindande. Ett avtal upprättas först genom skriftligt godkännande av GoKart av en beställning eller order för leverans eller beställning av tjänster.
  2. Om en ändring av erbjudandet har gjorts i kundens godkännande kommer avtalet – i den mån det gäller förändringen – att träda i kraft om GoKart har informerat kunden om sitt godkännande av dessa avvikelser från erbjudandet.
 3. Priser
  1. Priserna i GoKart-prislistan som publiceras på webbplatsen och priserna i annonser gäller för leverans i Nederländerna och inkluderar moms och inkluderar fraktkostnader.
  2. Eventuella monteringskostnader och andra kostnader som uppkommer i samband med leveransen ingår inte i priset. Noterade priser kan höjas eller sänkas av GoKart om tillverkaren eller leverantören av de aktuella produkterna har ökat eller minskat priserna, liksom om regeringen höjer eller sänker momsen eller påför någon annan skatt eller avgift som är direkt tillämplig på GoKart-produkter sålda. I händelse av en prisökning har köparen rätt att säga upp avtalet om att leverera den berörda produkten inom sju dagar efter det att prisökningen tillkännagavs.
 4. Leverans
  1. Leveransperioden börjar när beställningen accepteras av GoKart. Om kunden är skyldig en förskottsbetalning eller om han måste lämna information tillgänglig för att avtalet genomförs, kommer leveransperioden inte att börja förrän betalningen har mottagits i sin helhet eller informationen har gjorts tillgänglig i sin helhet.
  2. En period som anges av GoKart baseras på de omständigheter som GoKart känner vid tidpunkten för avtalets ingående. Leveranstiderna är ungefärliga. Överskridande av en leveransperiod ger aldrig rätt till någon ersättning. Kunden som, efter att ha överskridit en viss leveransperiod, har meddelat GoKart skriftligt och har gett en rimlig villkor för att fortfarande utföra avtalet, har rätt att upplösa avtalet om GoKart inte kan utföra avtalet inom den period som anges i meddelandet. rimlig tid.
  3. Efter godkännande av beställningen av GoKart kommer leveransen av varorna att ske inom 7 dagar. Köparen är skyldig att tillhandahålla nödvändig information och vidta nödvändiga åtgärder för att kunna ta emot varorna. Frakt- och lagringskostnader som uppstår till följd av att kunden inte tar emot varorna den dag och plats som GoKart har meddelat kommer att bäras av kunden.
 5. Testning och godkännande
  1. Köparen är skyldig att kontrollera varorna vid leverans för kvantitet, kapacitet, skada. Synliga defekter måste rapporteras omedelbart efter mottagandet och noteras på transportdokumentet eller leveransnotatet. Fel som inte kunde upptäckas omedelbart efter leverans måste meddelas skriftligen till GoKart så snart som möjligt, men senast inom sju dagar efter mottagandet.
  2. Dolda fel måste rapporteras skriftligen till GoKart utan dröjsmål efter upptäckten, men senast inom 48 timmar efter den tid då köparen upptäckte eller kunde ha upptäckt defekterna.
  3. Varor som visar sig vara defekta vid leverans kommer att returneras på bekostnad av GoKart. Om upptäckten av en defekt inträffar efter leverans, kommer GoKart att få de levererade varorna samlade in med tanke på att varor eller delar som kan skickas med paketpost också kommer att skickas av kunden till bekostnad av